Aspenphoto:Kseniya Vetrovastyle,make-up:Oksana Sharapovamodel:Aspen @IMG 

Aspen
photo:Kseniya Vetrova
style,make-up:Oksana Sharapova
model:Aspen @IMG