Kateso sweetphoto:Kseniya Vetrova, style&make-up:Oksana Sharapova 

Kate
so sweet
photo:Kseniya Vetrova, style&make-up:Oksana Sharapova